Komu jsem už pomohla?

V průběhu své praxe jsem poskytovala právní služby mnoha klientům, a to jak jednotlivcům, tak obchodním společnostem a jiným právnickým osobám. Mnozí z nich se za mnou opakovaně vracejí, s celou řadu klientů spolupracuji již několik let.

S JUDr. Krejzovou spolupracujeme již 6 let. Paní doktorka nám pomáhá s různými právními záležitostmi týkající se našeho podnikání. Za dobu naší spolupráce nám vymohla celou řadu pohledávek, když nám naši smluvní partneři nechtěli zaplatit. Někteří z nich zaplatili hned poté, co obdrželi předžalobní výzvu sepsanou paní doktorkou, u jiných došlo k úhradě až na základě soudního rozhodnutí či v rámci exekučního řízení. Od doby zahájení našeho podnikání je advokátní kancelář JUDr. Krejzové třetí advokátní kanceláří, jejíž služby využíváme a konečně jsme spokojeni. Jsem rád, že spolupracujeme právě s JUDr. Krejzovou.

Ing. Michal Kolář, jednatel ESK Group CZ, s.r.o.

Panu Ing. Kolářovi a jeho společnosti ESK Group CZ, s.r.o. poskytuji právní služby již celou řadu let. Jsem ráda, že se na mě s důvěrou obrací opakovaně s nejrůznějšími záležitostmi, které musí při podnikání řešit. Překážkou není ani to, že jeho společnost sídlí v Děčíně. Spolupráce s touto společností je ukázkovým příkladem toho, že právní služby lze bez problémů poskytovat online. Drtivou většinu záležitostí řešíme s panem Ing. Kolářem mailem či telefonicky.

Oslovil jsem paní advokátku v záležitosti mého rozvodu. Přestože jsem si v té době absolutně nedokázal představit, že bychom se mohli s manželkou dohodnout na všech otázkách s rozvodem spojených (dělení majetku, péče o děti atd.), nakonec se nám právě i díky zapojení JUDr. Krejzové podařilo najít společnou řeč, rozvod tedy proběhl rychle a relativně v klidu. Služby paní advokátky rozhodně doporučuji.

Mgr. Pavel N., Praha 4

Když ke mně pan Pavel poprvé přišel, na tzv. nesporný rozvod to skutečně nevypadalo. Já se však vždy snažím své klienty vést primárně k dohodě, obzvláště pokud se věc týká nezletilých dětí. A skutečně, počáteční rozjitřené emoce opadly a oba manželé se následně dohodli jak na vypořádání společného jmění, tak na péči o děti a výživném. Ušetřili si tak nejen čas a nervy, ale také podstatně snížili výdaje vynaložené za právní zástupce.

Se službami JUDr. Krejzové jsem velice spokojen. Na mé požadavky či dotazy reaguje vždy rychle a operativně. Vše mi velmi detailně a pro laika srozumitelně vysvětlí a probere se mnou další postup se všemi možnými scénáři. Právní služby JUDr. Krejzové mohu vřele doporučit.

Michal K., Praha 5

Panu Michalovi jsem pomohla s rozvodem jeho manželství a se svěřením dítěte do střídavé péče.

JUDr. Krejzová revidovala rezervační i kupní smlouvy u obou bytů, které jsem kupovala. Její práce byla velice pečlivá, nejen co se týče revize smluv, ale také si rovnou kontrolovala právní závazky na bytech a poskytla mi vyčerpávající konzultace ohledně toho, na co si dát pozor. Obě koupě proběhly bez problémů i přes to, že na prvním bytě byla v době rezervace exekuce a na druhém věcné břemeno dožití.

Vlasta M., Praha 3

Paní Vlastě jsem revidovala smluvní dokumentaci týkající se převodu dvou bytů. Přestože podklady připravené realitní kanceláří nebyly bez chyb, vše jsem opravila případně změnila tak, aby došlo k bezproblémovému převodu nemovitostí na mnou klientu a byly v maximální možné míře ochráněny její práva a zájmy.

Jsem truhlář a řemeslu rozumím. Jenže jsem nepočítal s tím, že se setkám s lidmi, kterým poctivost nic neříká a za odvedenou práci mi nezaplatí. Doktorka Krejzová mi pomohla nejen dotlačit několik dlužníků k zaplacení, ale pomohla mi i předělat smlouvy tak, abych se už do budoucna nemusel strachovat o živobytí.

Martin S., Praha

Pan Martin je velmi šikovný člověk, ale na papírování ho moc neužilo. Přesto se nám podařilo vyvinout dostatečný tlak tak, aby mu jeho dlužníci zaplatili. Měli jsme i trochu štěstí. Abychom se podobné situaci do budoucna vyhnuli, sestavili jsme vzory smluv, které svým zákazníkům nyní předkládá.

Na JUDr. Krejzovou jsem se obrátil s žádostí o pomoc s výmazem zástavního práva váznoucího na mém bytě z katastru nemovitostí. Paní doktorka mi připravila veškeré potřebné dokumenty tak, vše prošlo katastrem hladce a letité zástavní právo bylo vymazáno. Právní služby JUDr. Krejzové mohu vřele doporučit.

Ing. Michal Steiner, Praha 3

Panu inženýrovi jsem pomohla vyřešit poněkud nestandardní situaci, kdy mu na bytě ne jeho vinou vázlo staré zástavní právo, které už mělo být dávno smazáno předchozím vlastníkem bytu, ale nestalo se tak.

Chtěla bych tímto poděkovat za promptně provedenou revizi smlouvy o zápůjčce. Jednání pro mne bylo příjemné a hlavně věcné, vše mi bylo srozumitelně vysvětleno. Ráda využiji Vašich služeb i v budoucnu. Děkuji.

Ing. Andrea Jarošová, Praha

Pro paní inženýrku jsem zrevidovala jí předloženou smluvní dokumentaci. Zároveň jsem jí poradila, na co si dát při uzavírání smlouvy pozor a poskytla další doporučení k obsahu smlouvy. Děkuji za projevenou důvěru.

Naletěl jsem tzv. „šmejdům“. Přišla mi poštou nabídka na objednání pamětní mince, kterou jsem následně objednal pro mého pravnoučka na památku. Posléze mi však každý měsíc začaly chodit další a další (neobjednané) mince a velmi nevybíravým způsobem jsem byl vyzýván k platbě za ně (bylo mi vyhrožováno soudními příkazy apod.). Je mi více než devadesát let, nevěděl jsem, jak se z tohoto kolotoče dostat ven. Udělil jsem tedy JUDr. Krejzové plnou moc a ta za mě všechno vyřídila. Od té doby už mohu zase klidně spát.

Karel J., Brno

Pan Karel naštěstí nebyl pasivní, nenechal si jednání této společnosti líbit a vyhledal právní pomoc. Já jsem v jeho právním zastoupení okamžitě učinila příslušné kroky, aby ho již nemohli dále obtěžovat. Od té doby už mu žádná další mince nepřišla a ani nebyl jinak ze strany této společnosti kontaktován. Bohužel takovýchto společností používající nekalé praktiky cílené především na starší a důvěřivé lidi je stále dost.

Přidejte se k mým spokojeným klientům

Potřebujete právní radu? Dostali jste se do svízelné situace? Sjednejte si osobní konzultaci nebo online právní službu ještě dnes.

Chci právní konzultaci Online právní služby