Od vymáhání pohledávek přes rozvod manželství až po obchodněprávní spory.

Čeká Vás soudní či rozhodčí řízení? Nenechte nic náhodě a obraťte se na mě. Zastoupím Vás před soudy všech stupňů a budu hájit Vaše zájmy jak na straně žalobce, tak i žalovaného.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Zastoupení v občanskoprávních a obchodních sporech
  • Vymáhání pohledávek

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz