Od sepsání předžalobní výzvy přes vymáhání pohledávek před soudem až po zastoupení v exekučním či insolvenčním řízení.

Nechoďte zbytečně po soudech, raději nechte řešení neuhrazených pohledávek na mně. S mimosoudním i soudním vymáháním mám bohaté zkušenosti. Zaručuji pečlivý postup, který dotáhnu až do konce, abyste dostali své peníze zpět.

Základní posouzení vymahatelnosti Vaší pohledávky  (v rozsahu max. 30 minut práce) pro Vás provedu zdarma. Vše můžeme vyřešit online.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Vymáhání nároků ze smluv (kupních, nájemních atd.) či jiných závazkových vztahů
  • Zastoupení při jednání s dlužníky
  • Sepsání předžalobní výzvy či upomínky, sepsání uznání dluhu, sjednání splátkového kalendáře
  • Zastoupení klientů před soudem, v rozhodčím či exekučním řízení
  • Zastoupení v insolvenčním řízení

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz