Od sepsání trestního oznámení a uplatnění nároku na náhradu škody až po obhajobu ve všech stádiích trestního řízení.

Bez ohledu na to, zda jste v pozici obviněného či poškozeného, diskrétně vyhodnotím Vaši situaci a navrhnu takový postup, který v maximální míře ochrání Vaše práva.

Příklady oblastí právní pomoci:

Na straně obviněného:

  • Obhajoba ve všech stádiích trestního řízení
  • Doprovod při podání vysvětlení či výslechu na policii
  • Obhajoba před soudem
  • Podání řádných i mimořádných opravných prostředků (stížnost, odpor, odvolání, ústavní stížnost)

Na straně poškozeného:

  • Sepsání trestního oznámení
  • Zastoupení v trestním řízení jako zmocněnec poškozeného
  • Uplatnění nároku na náhradu škody

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz