Od založení obchodní společnosti přes sepsání či revize smluv až po zastoupení v obchodněprávních sporech.

Soustřeďte se na své podnikání a právní záležitosti svěřte do mých rukou. Budu Vaším spolehlivým partnerem, který si vezme na starosti všechny smlouvy i případné obchodněprávní spory.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Založení, změny a zrušení obchodních společností
  • Sepis a revize smluv z obchodně podnikatelské oblasti (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu obchodního podílu, smlouvy o výpůjčce, zápůjčce, příkazní (mandátní) smlouvy atd.)
  • Zastoupení v obchodněprávních sporech před obecnými či rozhodčími soudy
  • Vymáhání pohledávek z podnikatelské činnosti v rámci soudního, exekučního či insolvenčního řízení

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz