Od revizí smluv přes reklamace zboží až po řešení sousedských sporů a otázky spojené s dědictvím.

Vyřeším za Vás jakýkoliv problém týkající se občanského práva. Posoudím Vaši situaci a navrhnu vhodné řešení. Vždy kladu důraz na to, aby byly v maximální možné míře ochráněny Vaše práva.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Revize a sepis smluv nepodnikatelského charakteru (kupní, darovací, nájemní smlouvy apod.)
  • Reklamace zboží a služeb
  • Ochrana spotřebitele
  • Uplatnění práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
  • Vymáhání pohledávek
  • Dědictví, vlastnictví, spoluvlastnictví
  • Společné jmění manželů

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz