Od sepsání kupní smlouvy přes ověření podpisu až po zajištění advokátní úschovy peněz či listin.

Jakákoli dispozice s Vaší nemovitostí bez právních komplikací. Postarám se o komplexní právní servis, abyste vy nemuseli nic řešit. Sepíšu nebo zkontroluji příslušné smlouvy, poradím v dalších aspektech tak, aby celý proces proběhl hladce a rychle.

Příklady oblastí právní pomoci:

  • Kompletní proces převodu nemovitostí
  • Sepis či revize kupní, směnné či darovací smlouvy
  • Advokátní úschova peněz či listin sloužící k zajištění platby za převod nemovitosti
  • Sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • Zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
  • Ověření podpisu na předmětných smlouvách
  • Sepis či revize dokumentace týkající se nemovitostí (nájemní smlouvy, výpovědi nájemních smluv, smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitostem apod.)

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz