Od přípravy insolvenčního návrhu přes přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení až po kompletní zastoupení v insolvenčním řízení.

Dostali jste se Vy nebo Váš dlužník do insolvence? Vyřeším potřebné náležitosti za Vás. Insolvenční řízení má jasná pravidla, ale s mou pomocí všechno zvládnete. Obrátit se na mě můžete v roli věřitele i dlužníka.

Příklady oblastí právní pomoci:

Na straně věřitele:

  • Sepsání insolvenčního návrhu
  • Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka
  • Zastoupení v celém insolvenčním řízení

Na straně dlužníka:

  • Sepsání insolvenčního návrhu, případně návrhu na povolení oddlužení
  • Zastoupení v celém insolvenčním řízení

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz