Pevná částka za vyřízení celé záležitosti – tedy bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

  • Možno sjednat v případech, kdy lze předem odhadnout rozsah práce.
  • Typicky se jedná o sepsání nebo revizi (kontrolu) určitého právního dokumentu

Takto klientům účtuji např.:

  • revizi (kontrolu) smlouvy – 1.300 Kč za 2 strany textu
  • sepsání kupní smlouvy (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí – 6.500 Kč
  • sepsání darovací smlouvy (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do katastru nemovitostí – 4.900,- Kč
  • sepsání darovací smlouvy se zřízením věcného břemene (včetně ověření podpisů) a návrhu na vklad do KN – 5.900,- Kč
  • sepsání dokumentů pro tzv. nesporný rozvod bez nezletilých dětí (s vyřízením online)* – 7.800 Kč
  • sepsání dokumentů pro tzv. nesporný rozvod s nezletilými dětmi (s vyřízením online)** – 10.900 Kč

 

* Cena zahrnuje sepsání návrhu na rozvod manželství a dohody o vypořádání společného jmění manželů včetně online komunikace a poradenství, tj. kompletní právní servis

** Cena zahrnuje sepsání návrhu na rozvod manželství, dohody o vypořádání společného jmění manželů, dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem soudem, tj. kompletní právní servis

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz