Nejčastěji účtuji sazbu ve výši 1.300 Kč za každou započatou půlhodinu. Cena nezahrnuje výdaje související s poskytovanými právními službami (např. soudní či notářské poplatky, odměna znalce či jiné výdaje účelně vynaložené v zájmu klienta). Nejsem plátcem DPH, moje odměna tudíž nebude navyšována o DPH.

  • Předem dostanete odhad časové a finanční náročnosti.
  • Vždy se snažím o maximální kompenzaci výdajů na mé právní služby protistranou.
  • Úvodní konzultaci v délce 30 minut máte zdarma (neplatí pro jednorázovou konzultaci).

Těším se na Vaši návštěvu
v mé kanceláři

Milevská 2094/3
Praha 4 - Krč 140 00

+420 731 106 073

krejzova@ak-krejzova.cz